15/9/12

CRIDA, es busquen uns goigs a Sant Pere, patró dels pescadors de canya del Ter, de finals del XIX, que havia tingut una ermita, desapareguda ara. Algú en pot donar notícia?

D’ aquests goigs, precisament, no se’n té cap més constància que una carta manuscrita pel gran poeta Jacint Verdaguer, on s’adreçava a l’autor del text, el poeta manlleuenc Joan Baptista Güell. Aquest darrer, havia demanat opinió a mossèn Cinto i rebia resposta positiva i elogiosa... Aquest document, prou valuós per si mateix, indica que els goigs haurien estat escrits molts mesos abans de la construcció de l’església i que, en qualsevol cas, serien dedicats a la imatge del pedró inaugurat el 1876”
La totalitat de la història i de les pistes es troben al blog de Joan Arimany La Devocioteca del dia 13 de setembre del 2012.
Estampa de l'antiga ermita de Sant Pere Pescador de Les Gorgues, prop de Manlleu i a la vora del Ter, que il·lustra l’esmentat apunt.