11/8/12

Amb sentiment per la seva mort, i tot recordant que Josep M. Ainaud de Lasarte, consoci nostre, havia parlat de goigs entre nosaltres i en els seus escrits

"La seva tomba es trobava al convent dominic de Santa Caterina -on avui hi ha el mercat del mateix nom- destruït durant la crema dels convents de 1835. La tomba i les restes foren traslladades a la seu de Barcelona, i des del 1879 és una de les capelles més conegudes de la nostra catedral. Cada any, per la seva festivitat, el Col·legi d'Advocats de Barcelona hi celebra una missa en sufragi dels col·legiats morts durant l'any anterior, i la benemèrita associació d'Amics de sant Ramon de Penyafort, fundada per Ramon Rucabado, publica uns goigs, una estampa o algun altre record per fer reviure la memòria del Sant"   
Fragment d'un escrit de Josep M. Ainaud de Lasarte, "Un Sant popular" en Ramon de Penyafort i el Dret català; Quatre-cents anys de la canonització del patró dels advocats de Catalunya (1601-2001) Barcelona: Fundació Jaume I, Nadal de 2000.]
Estampa d'uns antics Goigs y alabances del glorios Sant Ramon de Peñafort, cathala, del Orde de Predicadors. Compost per un religios cathala, de dit Orde. Barcelona: Jaume Cendrat, MDCI.