3/1/12

Sobre l'autoria dels Goigs a Nostra Senyora dels Desamparats

"Per altra banda, convé assenyalar com Rafael Roca, al pròleg inicial del volum, explica com la segona versió de goigs que, amb el títol «Goigs a Nostra Senyora dels Desamparats», afegí Lluís Guarner en el volum Poesia valenciana completa de Teodor Llorente, publicada en 1983 per l’editorial Tres i Quatre, és, en realitat, una falsa atribució que en 1973 li adjudicà la revista Mater Desertorum, i que ara Roca, amb bon criteri, restableix a la veritat"
Extret de “Lo foc sagrat de la fe” en el catàleg de l’exposició dedicada a Teodor Llorente, 3 de gener del 2012.
Estampa procedent dels Goigs a la Santíssima Verge Maria Mare dels Desamparats. Teodor Llorente. Año Mariano.