25/5/11

Virolai de la Mare de Déu de Queralt

Amics dels Goigs. Tercera etapa. Goigs núm. 152.