20/3/11

La Mare de Déu d'Avià i fragments dels seus goigs més antics

“La Mare de Déu d'Avià venerada en aquesta església, era coneguda com Nostra Senyora de la Llet, ja que a ella s'advocaven les mares embarassades perquè les ajudés en el part i els concedís tenir força llet pel fill…Uns fragments dels goigs més antics d’aquesta advocació, publicats a Berga l’any 1812, són els “Goigs de Santa Maria de Jus de Avià, vulgarment dita Nostra Sra. de la Llet, que se venera en sa iglesia annexa a la parròquia de Sant Llorenç prop BagàConèixer Catalunya, divendres 18 de març de 2011

Estampa extreta dels al·ludits: Goigs de Santa Maria de Jus de Avià, vulgarment dita Nra. Sra. de la Llet, que se venera en sa iglesia annexa la parròquia de Sant Llorens prop Bagà. Bérga: en la imprenta de S.E. la Junta Superior del Principat, 1812.