Enquesta sobre els goigs

pàgina 1 de l'enquesta
pàgina 2 de l'enquesta
i pàgina 3 de l'enquesta